Kan een fundering zakken?

Tempex fundering Oosterbeek

We horen de laatste veel zorgelijke berichten over de mogelijkheid dat huizen kunnen verzakken door de recente hoge waterstanden. Dus: kan een fundering eigenlijk zakken? Dan is het antwoord daarop niet moeilijk te geven. Dat is ‘ja”. En het is dus een zorgwekkend probleem dat de structurele integriteit van een huis of bedrijfspand kan bedreigen. In dit artikel gaan we in op de redenen achter het (ver)zakken van funderingen en waarom preventief onderhoud en inspectie zeer belangrijk zijn om dit te voorkomen.

Oorzaken van het zakken van een fundering

Het zakken van een fundering kan verschillende oorzaken hebben. Doorgaans heeft het vooral te maken met de bodemsamenstelling waarop een bouwwerk rust. Grond met hoge klei- of zandleemgehaltes kan onder invloed van vocht uitzetten en/of krimpen. En dat kan leiden tot verzakking. Ook extreme weersomstandigheden, zoals langdurige regenval of droogte, kunnen de bodemgesteldheid beïnvloeden en bijdragen aan funderingsproblemen.

Belasting van gebouwen

Een ander belangrijk aspect is de manier waarop gebouwen in de loop der jaren belast worden. Zware constructies, veranderingen in het grondwaterpeil en slechte bouwpraktijken kunnen een bijdrage leveren aan het zakken van funderingen. Bouwbedrijven en pandeigenaren moeten zich bewust zijn van deze gevaren en weten hoe ze vroegtijdige tekenen van funderingsproblemen kunnen herkennen.

Inspectie en preventief onderhoud

Regelmatige inspectie en preventief onderhoud zijn de sleutel tot het voorkomen van het zakken van een fundering. Het vroegtijdig ontdekken en aanpakken van scheuren, verzakkingen of andere tekenen van funderingsproblemen kunnen behoorlijke kosten en grote schade op de lange termijn voorkomen.

Techniek

Gelukkig kunnen we met behulp van moderne technieken ontdekken hoe het met een fundering gesteld is. Geavanceerde sensoren kunnen veranderingen in funderingen detecteren en waarschuwen wanneer snel ingrijpen gewenst is.

Ja, een fundering kan zakken!

We herhalen het nog maar een keer. Hoewel een fundering de stabiele basis vormt waarop een bouwwerk rust, wil dat niet zeggen dat dat voor eeuwig is. Verschillende factoren als de bodemsamenstelling en externe belastingen, kunnen bijdragen aan het zakken van een fundering. Wie zich bewust is van de omgevingsfactoren van waar een gebouw staat, kent waarschijnlijk de risico’s. Het enige wat u dan kunt doen is regelmatig een inspectie uitvoeren en ingrijpen voor het te laat is. Met een sterke fundering is de levensduur en veiligheid van een gebouw gewaarborgd!

Meer fundering informatie?

Klik op de link voor meer fundering informatie op onze website. Uiteraard kunt u hierover ook altijd contact met ons opnemen. Wij informeren u er graag over! Bel met 06-42379427, of mail naar info@hb-betonwerken.nl. Of vul het contactformulier in.

Bellen WhatsApp Offerte Mailen