Fundering voor bedrijfshal

HB Betonwerken funderingen maken

Hoe de juiste betonfundering kiezen?

U wilt een bedrijfshal laten bouwen? Daarvoor is veel voorbereiding nodig. Ten eerste moet u weten wat voor soort bedrijfshal het moet gaan worden. Daarnaast heeft u uiteraard een locatie nodig waar uw bedrijfshal moet (of mag) komen staan. Als u dat heeft uitgewerkt, kunt u starten met de voorbereidingen van de bouw van de bedrijfshal zelf. En die voorbereidingen beginnen met de fundering voor de bedrijfshal.

Voorbereiding fundering voor bedrijfshal

Een betonfundering storten voor een bedrijfshal is op diverse manieren mogelijk. Voordat u dat laat doen, is een goede voorbereiding in bijvoorbeeld in de vorm van grondonderzoek, sondering en draagvermogen berekeningen. Een stabiele en goed functionerende bedrijfshal staat of valt met een goede ondergrond en een sterke fundering. Om die reden zijn er vele soorten betonfunderingen mogelijk. En naast de constructie, bewapening en de betonsoort zelf, is ook funderingsisolatie mogelijk. Stof tot nadenken dus.

De ondergrond van de betonfundering

Welke soort betonfundering voor uw bedrijfshal het beste is, is afhankelijk van de soort ondergrond. Is die ondergrond bijvoorbeeld droog of nat, of is het zwarte grond, kleigrond of veengrond? Dat zijn allemaal elementen die vragen om een bepaalde soort betonfundering. Er zijn een aantal goede betonfunderingen mogelijk.

Balkfundering

Balken van gewapend beton zijn toe te passen bij zowel een fundering op palen als een fundering op staal of een zandondergrond. Balkenfunderingen zijn prefab leverbaar, maar kunnen ook lokaal gestort worden met behulp van een bekisting.

Strokenfundering

Een strokenfundering wordt vaak toegepast bij zand- of veengronden. Aan twee kanten worden stroken geplaatst als tijdelijke bekisting. Nadat de bewapening is aangebracht binnen de stroken, wordt de constructie afgevuld met beton. Na uitharding worden de stroken verwijderd en ligt er een stabiele fundering.

Prefab betonfundering

Een prefab fundering wordt in kant-en-klare elementen op locatie gelegd. Hierdoor kan er na het plaatsen van de betonfundering meteen verder gebouwd worden aan uw bedrijfshal.

Poerenfundering

Bij een kolommenfundering, worden poeren in de ondergrond gestort voor de puntbelastingen. Op deze poeren worden kolommen aangebracht voor de opbouw van de verdere (funderings)constructie. Bij een fundering op heipalen wordt de poer met de bovenkant van de heipalen verbonden, waarna op de poer een kolom kan worden aangebracht.

Meer informatie

Meer weten over funderingen voor bedrijfshallen? Neem contact op met HB Betonwerken voor advies en informatie via 06-42379427, of via info@hb-betonwerken.nl.

Bellen WhatsApp Offerte Mailen