Fundering herstellen

Stroken fundering - Fundering op staal 1

Fundering: de basis van ieder gebouw

Voor bijna alle constructies, gebouwen of delen daarvan is het storten van een fundering noodzakelijk. De fundering is dat deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht en de daarop uitgeoefende krachten, zoals belasting, sneeuw- en winddruk, worden overgebracht op de dragende ondergrond. Het leggen van funderingen is vaak een zeer arbeidsintensieve klus die veel precisie vereist. Het is daarom sterk aan te raden dit te laten doen door een specialist, zoals HB Betonwerken. Doet u dit niet, dan heeft u meer kans op funderingsproblemen. In dat geval moet u de fundering herstellen. Daarover meer in dit artikel!

Fundering leggen

Om te begrijpen waar het mis kan gaan, is het goed om te weten hoe de basis wordt gelegd. Het maken van een fundering of het herstellen ervan wordt voorbereid aan de hand van een constructieve berekening en bijbehorende tekening. Hierbij is het type ondergrond en het gewicht van de constructie van belang. Bij HB Betonwerken bestaat een fundering leggen uit de volgende activiteiten:

  • Leveren en storten beton
  • Verzorgen van betonpomp
  • Leveren en aanbrengen wapening
  • Bekisten en ontkisten
  • Hardboard/folie/betonnen werkvloer

Kosten van fundering

De kosten van zowel het leggen als het herstellen van een fundering zijn afhankelijk van een aantal factoren en kunnen daardoor sterk variëren. Zo is het storten van een dikke fundering natuurlijk wat duurder dan het storten van een dunnere fundering. Ook bij het herstel van de fundering speelt de dikte een rol. Voor de berekening van de uiteindelijke kosten is de manier waarop de fundering wordt gelegd bovendien ook van belang. Zo is er een prijsverschil tussen bijvoorbeeld een fundering op staal of een fundering op palen.

Fundering herstellen

Funderingsproblemen kunnen om verschillende redenen ontstaan. De meest voorkomende oorzaak van funderingsproblemen is een daling van de grondwaterstand. Het herstel van de fundering kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld de tabelmethode worden toegepast. Een betonnen vloer wordt daarbij ingekast in de bestaande fundering en vervolgens op nieuwe palen geplaatst. Bij funderingen op staal zijn de problemen vaak op te lossen door (plaatselijke) grondverbetering uit te voeren. Meer weten over de verschillende methodes? Neem dan contact met ons op!

Funderingsproblemen voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, ook bij funderingsproblemen. Er zijn verschillende preventiemogelijkheden. Ten eerste zijn goede informatie en heldere communicatie van groot belang bij het leggen van de fundering. Wilt u het zekere voor het onzekere nemen en experts uw fundering laten gieten? Neem contact op met HB Betonwerken! Vul hier op de site het contactformulier in, bel 06-42379427 of stuur een mail naar info@hb-betonwerken.nl.

Bellen WhatsApp Offerte Mailen