De juiste fundering voor een bedrijfshal

Betonvloer bedrijfshal

Hoe de juiste betonfundering kiezen?

Heeft u plannen om voor uw onderneming een heuse bedrijfshal te laten bouwen? Bijvoorbeeld voor de op- en overslag van goederen of om er een showroom van te maken? Dan heeft u een en ander voor te bereiden. Ten eerste moet u een locatie hebben waarop de hal moet komen staan, natuurlijk een bestemming, en tot slot krijgt u de bouwvoorbereidingen. En die beginnen uiteraard met het plaatsen van de bedrijfshal fundering.

Fundering voor een bedrijfshal

Een betonfundering storten voor een bedrijfshal kan op een aantal manieren. Daarvoor is eerst nog wel enig grondonderzoek nodig en ook sondering en een berekening van het draagvermogen. Een beetje bedrijfshal staat bij voorkeur op een stevige ondergrond en op een sterke, stabiele fundering. Daarom zijn een aantal soorten betonfunderingen mogelijk. Naast de constructie, bewapening en de betonsoort zelf van de fundering, is vaak ook fundering isolatie nodig. Wat is er voor uw bedrijfshal nodig?

Ondergrond van de betonfundering

De soort betonfundering die u nodig heeft voor uw bedrijfshal hangt af van de soort ondergrond waarop de fundering wordt geplaatst. Is dat bijvoorbeeld een natte of droge ondergrond? Is de bodem opgebouwd uit zwart zand, klei of veen? Daarmee moet allemaal rekening gehouden worden bij het bepalen van de soort fundering voor het (laten) bouwen van een bedrijfshal. Welke betonfunderingen zijn er onder andere mogelijk?

Balkfundering

Balken van gewapend beton zijn toepasbaar bij een fundering op palen en een fundering op staal of een zandondergrond. Balkenfunderingen zijn prefab leverbaar, maar kunnen ook op locatie worden gestort met behulp van een bekisting.

Strokenfundering

Een strokenfundering is geschikt voor zand- of veengronden. Dan komen er stroken als tijdelijke bekisting aan 2 zijden. Zodra de bewapening binnen de stroken is aangebracht, wordt de constructie afgevuld met beton. Als het beton is uitgehard, worden de stroken verwijderd en is een stabiele fundering het resultaat.

Prefab betonfundering

Een prefab fundering wordt in kant-en-klare elementen op de locatie geplaatst. Dan kan er na het plaatsen van de betonfundering direct worden verder gebouwd aan de bedrijfshal.

Poerenfundering

Bij een kolommenfundering worden poeren in de ondergrond gestort voor de puntbelastingen. Op deze poeren worden kolommen aangebracht voor de opbouw van de verdere (funderings)constructie. Bij een fundering op heipalen wordt de poer met de bovenkant van de heipalen verbonden, waarna op de poer een kolom kan worden aangebracht.

Meer informatie

Meer weten over bedrijfshal funderingen? Neem dan contact op met HB Betonwerken voor advies en informatie via 06-42379427 of via info@hb-betonwerken.nl.

Bellen WhatsApp Offerte Mailen